środki pomocnicze

Środki antypoślizgowe

środek pomocniczy, który obniża tarcie pomiędzy maszyną, a polimerem.

Folie zrobione z PP, PE mają duży współczynnik tarcia, a więc istnieje duży problem podczas ich przetwórstwa.

Dodatek środków antypoślizgowych powoduje ich migrację do powierzchni folii oraz obniżenie współczynnika tarcia.

Dany dodatek modyfikujący stosowany jest przy produkcji folii, woreczków foliowych itp.

W naszej ofercie znajdą Państwo różne środki antypoślizgowe w zależności od zastosowanych surowców, rodzaju przetwórstwa oraz celu użycia.