środki pomocnicze

nukleanty

środki pomagające otrzymać drobnoziarnistą strukturę polimeru.

Tworzywo cechuje się wyższymi parametrami wytrzymałościowymi np. udarność, odporność na uderzenia, rozciąganie. Stosując środki nukleidujące można uzyskać więcej drobnych ziaren w tych samych warunkach przetwórstwa niż w przypadku czystego polimeru. Dzięki temu redukujemy czas chłodzenia. Nukleant pomaga również na redukcję efektu skurczu – większa stabilizacja komórek.

Nukleanty umożliwiają:

  • skrócenie czasu chłodzenia
  • obniżenie temperatury przetwórstwa
  • polepszenie właściwości mechanicznych wyrobu
  • redukcja efektu skurczu