produkty

Dodatki modyfikujące

Polimery w czystej postaci są bardzo rzadko używane w prztwórstwie tworzyw sztucznych. Dodatki modyfikujące stosujemy, aby uzyskać pożądaną jakość wyrobów.

Przy ich zastosowaniu może nastąpić zmiana właściwości przetwórczych, strukturalnych oraz użytkowych. Podczas polimeryzacji lub w przetwórstwie tworzyw, środki pomocnicze wpływają na udarność wyrobu oraz podwyższają odporności termiczne.

W naszej ofercie znajdą Państwo szereg środków pomocniczych, które zastosowane w trakcie produkcji pomogą w uzyskaniu pożądanego efektu.